Co se ti vybaví, když se řekne vodicí pes? Nevidomý člověk? Máš pravdu, zároveň ale zapomínáš na velkou část těžce zrakově postižených, kteří zbytky zraku mají, a přesto se ve svém životě na vodicího psa musí spoléhat. V České republice žije přibližně 74 tisíc lidí s těžkým zrakovým onemocněním, z toho zcela nevidomých je asi šest set.

Je to jako koukat přes zamrzlé okno nebo skrze brčko

Těžké zrakové postižení je takové, které lékaři nedokáží napravit použitím dioptrických brýlí. Všechny těžké zrakové vady pak můžeme rozdělit do dvou skupin – poruch zrakové ostrosti a poruch zorného pole.

Porucha zrakové ostrosti

Při poruše zrakové ostrosti hendikepovaný vidí blízké nebo vzdálené předměty rozmazaně. Existuje celá škála závažnosti poruchy, v těch nejtěžších případech jsou lidé schopní rozeznat pouze kontrasty, barevné skvrny nebo obrysy a siluety. Do této skupiny patří například dobře známý šedý zákal, při kterém bys všechno viděl jako přes postupně zamrzající okno.

Tramvaj jedoucí po ulici, celá fotografie je rozmazaná

Při šedém zákalu lidé vidí jako přes zamrzlé okno

Porucha zorného pole

V tomto případě dochází k poruše pouze v části zorného pole hendikepovaného. Výpadek se může vyskytnout v kterékoliv části pole, dokonce může dojít až ke stavu, kdy má člověk po celém zorném poli rozesetých hned několik skrvn. Nejtěžší variantou poruchy zorného pole je takzvané trubicové vidění, které si můžeš představit, jako bys pozoroval svět skrze brčko.

Z celé fotografie je vidět pouze kousek tramvaje, která prosvítá skrze úzký okruh uprostřed

Porucha zrakového spektra může vyústit až v trubicové vidění

Může se stát, že si člověk s trubicovým viděním zvládá přečíst noviny, i tak je ale při orientaci v prostoru odkázaný na pomoc svého chundelatého parťáka.

Nezřídka se také stává, že se oba typy poruch zkombinují a ve výsledku tak má člověk velmi ztíženou schopnost orientovat se v prostoru a má potíže s plněním některých základních každodenních činností.

„Stejně jako spousta zrakově postižených používám speciální telefon, díky kterému si přečtu, co mi přišlo za zprávy nebo kolik je hodin. Lidé potom hodně řeší, proč mám vodicího psa a bílou hůl, když vidím. Ale já nepřečtu víc než těch pár písmenek.“
– Veronika Höklová, administrativní pracovnice s omezeným zorným polem

Co zrakové vady způsobuje

Možná pro tebe bude překvapení, že až třem čtvrtinám všech případů zrakového postižení jsme v dnešní době schopní předejít. Světově nejrozšířenější příčinou slepoty je totiž šedý zákal, který ale v Česku patří mezi nemoci, se kterými si lékaři umí poradit. Třemi nejrozšířenějšími příčinami těžkých zrakových postižení u nás jsou:

  • makulární degenerace, která přichází s pokročilým věkem a můžeš si ji představit, jako bys viděl pouze periferně
  • zelený zákal, ten vzniká zvýšeným tlakem uvnitř oční bulvy a je v podstatě opakem makulární degenerace, postižený vidí jenom to, co je před ním
  • diabetická retinopatie se objevuje u diabetiků a projevuje se tak, že postižený přestává vidět hned v několika místech zorného pole naráz
Grafická ilustrace tří zrakových vad: makulární degenerace, zeleného zákalu a diabetické retinopatie

Zleva: makulární degenerace, zelený zákal a diabetická retinopatie

Jak se lidé s těžkými zrakovými vadami orientují v prostoru? Co je pro ně největší výzva? Podívej se na náš Facebook na to, jak si Ondřej a Taťána Gregor Brzobohatí vyzkoušeli projít Prahu s brýlemi, které simulují nevidomost, slabozrakost a trubicové vidění.

Zpátky na články